Noves promocions Lloguer Compra Obres finalitzades Contacte

Castellano | Català

 

Avís legal

Paseo Fabra I Puig, 10, Barcelona 08030.

tél: 34 93 274 03 03

mail: info@fincasagrera.com

Fincas e Inmuebles Sagrera S.L. inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tomo 28.490, fulla 150, Nº B 137723
Inscripció 1ª. N.I.F. Nº B-60909298

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsabilitat en el tractament de les seves dades L'informem que Fincas e Inmuebles Sagrera S.L. és el titular del web fincassagrera.com, amb CIF B60909298 i domicili a Rambla Fabra i Puig núm. 10-12, 08030 de Barcelona. Podeu contactar, a més d'estar a la seva disposició a l'adreça facilitada, per correu electrònic a info@fincassagrera.com Fincas e Inmuebles Sagrera S.L., entitat destinada a la Promoció d'Obra Nova i intermediació immobiliària, li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l'Usuari en el Website i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d'aplicació, l'informa que:

1. Totes les dades de caràcter personal facilitades a Fincas e Inmuebles Sagrera S.L. seran tractats per aquesta d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades al fitxer USUARIS DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de Fincas e Inmuebles Sagrera S.L

2. Les dades són recaptats amb les següents finalitats: gestió, estudi i resolució de consultes. enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l'empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

3. En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s'han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l'accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre.

4. Fincas e Inmuebles Sagrera S.L es compromet a protegir la informació confidencial a la que tingui accés.

5. L'usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a Fincas e Inmuebles Sagrera S.L carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d'acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.

6. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per a això premi el botó "ENVIAR" que es troba després del formulari de recollida de dades.

Fincas Sagrera

Paseo Fabra I Puig, 10, Barcelona 08030 | t: 34 932 740 303 | info@fincassagrera.com | Avís legal